Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Ehitusvaldkonna kehtivad õigusaktid

Ehitusseadustik (EhS) jõustus 01.07.2015.a. (RTI 05.03.2015)

Planeerimisseadus (PlanS) jõustus 01.07.2015 (RTI 26.02.2015)

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus (EhSRS) jõustus 01.07.2015.a.(RTI 30.06.2015)  

Seadme ohutuse seadus (SeOS) (RTI 23.03.2015) – jõustus 01.07.2015.a. 

 

Ehitusseadustiku alusel kehtestatud määrused on leitavad järgmiselt lingilt:

Ehitusseadustiku rakendusaktid

Seadme ohutuse seadus (SeOS) (RTI 23.03.2015) – jõustus 01.07.2015.a. 

Muutis kehtetuks:

  • - surveseadme ohutuse seaduse;
  • - küttegaasi ohutuse seaduse;
  • - masina ohutuse seaduse;
  • - elektriohutusseaduse;
  • - lifti ja köistee ohutuse seaduse.

Seadme ohutuse seaduse alusel kehtestatud määrused on leitavad järgmiselt lingilt:

Seadme ohutuse seaduse rakendusaktid