Eesti Ehitusettevõtjate Liit

EEEL Juhatusele Avaldus

AVALDUS-ANKEET
Palume meie firma vastu võtta EEEL liikmeks. Oleme nõus täitma põhikirja ja tasuma sisseastumis- ja liikmemaksu vastavalt reglemendile.


Firma juhi kontaktandmed
(kasumiaruande skeem nr. 1, punkt 1 järgi
(kasumiaruande skeem nr. 1, punkt 7 järgi)