Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Tegevusalad

TREF AS

Äriregistri kood
10080052
Juriidiline aadress
Teguri 55 51013 Tartu
Telefon
+372 7371 700
Faks
+372 7371 702
E-post
tref@tref.ee
Asutamisaasta
1972
Tütarettevõtted
AS Kaltsiit, TREF Nord OÜ
Juhatuse esimees / Tegevjuht
ANDRES GAILIT
2012 aasta netokäive (eur)
20793586
Töötajaid
81
Kvaliteedi süsteemid
ISO 14001:2004 ja 9001:2000

Tegevusvaldkond

 • Ehituse peatöövõtt
 • Ehitusjmaterjalide tootmine
 • Ehitusmaterjalide müük
 • Omanikujärelevalve
 • Projekteerimine ja autorijärelevalve
 • Projektijuhtimine, ekspertiisid, konsultatsioon
 • Teedeehitus

Referentsi objektid

 • 2012:
  • Tartu läänepoolse ümbersõidu Variku viadukti remont
  • Riigimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme km 58,8-71,1 (Kalmetu-Viljandi lõik) ehitus
  • Tee 39 Tartu – Jõgeva - Aravete km 19,5 – 29,5 Tabivere - Pikkjärve lõigu taastusremont sh jalgteede ehitus Tabivere ja Palamuse vallas ning freesipurust katte ehitus kruusateele
 • 2010:
  • Valga-Uulu mnt km 106,677-119,251 remont
  • Jõhvi-Kukruse teelõigu ehitus
  • Võru linna suubuvate riigimaanteede 66 ja 67 ümberehitus
 • 2007:
  • Tartu linn, Ravila tööstuspargi infrastruktuuri ehitamine
  • Tugimaantee nr 71 Rõngu-Otepäaa-kanepi km 0,0-19,3 taastusremont
  • Riigimaantee nr 14162 Aidu-Kalana-Põltsamaa lõigus Loopre-Paunastvere