Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Liikmed

Teede Tehnokeskus AS

Äriregistri kood
10701123
Juriidiline aadress
Väike-Männiku 26 11216 Tallinn
Telefon
+372 6771 500
Faks
+372 6771 523
E-post
info@teed.ee
Asutamisaasta
2000
Tütarettevõtted
-
Juhatuse esimees / Tegevjuht
Ilmar Jõgi
2010 aasta netokäive (eur)
0
Töötajaid
62
Kvaliteedi süsteemid
ISO 9001:2001

Tegevusvaldkond

 • Hangete korraldamine sh riigihanked
 • Omanikujärelevalve
 • Projekteerimine ja autorijärelevalve
 • Projektijuhtimine, ekspertiisid, konsultatsioon

Referentsi objektid

 • 2010:
  • Teekatte seisukorda iseloomustavate andmete mõõtmine riigimaanteedel
  • Liiklusloenduse teostamine Eesti riigimaanteedel
  • Koidula Raudtee piirijaama ehitusjärelevalve inseneriteenus
  • Ämari Lennuvälja lennuliiklusala- omanikujärelevalve
  • E67 Tallinn-Pärnu-Ikla maantee asukoha täpsustamine km 92,0-170,0
  • EUROOPA ÜHENDUSE RAHASTATAVA TEENUSE OSUTAMISE LEPINGUD „Ohuprobleemide likvideerimine raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel”
 • 2008:
  • T2 TALLINN-TARTU-VÕRU-LUHAMAA MAANTEE
  • Tehniline abi ohuprobleemide likvideerimiseks raudtee ja maantee samatasandilistel lõikumistel.
  • Jõhvi liiklussõlme ümberehituse eelprojekt
  • JUULIKU-TABASALU ÜHENDUSTEE EELPROJEKT