Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Edukas majandamine ehitusvaldkonnas 22.september-24.november

Austatud ehitusettevõtte juht!

Eesti Ehitusettevõtjate Liit, TTÜ Majandusteaduskonna koolituskeskus ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kutsuvad Teie ettevõtte keskastmejuhte osalema kümnepäevases koolitusprogrammis

Edukas majandamine ehitusvaldkonnas

 

Koolitus algab 22.septembril! Koolitus viiakse läbi kord nädalas, teisipäeviti, perioodil 22.september-24.november. Koolitus toimub Tallinnas, TTÜ majandusteaduskonna uues hoones, (Akadeemia tee 3) ruumis nr 418, kõikidel koolituspäevadel kell 9.00-14.30.

 

Registreerimine koolitusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 16.09.2009 kirjalikult EEELis meilile eeel@eeel.ee.

 

Koolitust rahastab 70% ulatuses Euroopa Liit, mistõttu 10-päevase koolitusprogrammi maksumus ühele osalejale on vaid 4 369 krooni + km (5 155 krooni koos käibemaksuga).

Koolituse maksumus ilma toetuseta oleks  14 564 krooni + km / osaleja kohta..

Toitlustuse ja sõiduga seotud kulud jäävad osaleja enda kanda.

 

 

Koolituse programm

 

I moodul – Ehitusõiguse alused ja ehitusturu ülevaade

22.09

Ülevaade Eesti ehitussektorist. Eesti ehitusturu analüüs. Ehitust reguleerivad olulisemad õigusaktid (ehitusseadus jt.) (Margus Kingisepp)

29.09

Mis on innovatsioon ehituses? (Roode Liias) Ehitusel kasutatavad lepinguliigid. Lepingu tingimuste määratlemine (Margus Kingisepp)

06.10

Ehituslepingute tingimuste erisused riigihangete korral. Probleemid praktikas ehituslepingute kohaldamisel. Töövõtja riskide maandamise võimalused ehituslepingus keerulises majandus-situatsioonis (Margus Kingisepp)

II moodul – Arvestus ja investeeringud ehituses

13.10

Eelarvestamine ehitusfirmas (Sulev Luiga)

20.10

Kulud ja kulude arvestus ehituses. Kulude-tulude analüüs (Sulev Luiga)

27.10

Rahavood (Sulev Luiga). Kinnisvara-investeeringud (Ene Kolbre)

III moodul – Organisatsiooni juhtimine

03.11

Juhtimise üldised põhimõtted, juhtimisstiilid. Eestvedamine. Otsustusprotsess (Egert Valmra)

10.11

Juhi aja planeerimine ja juhtimine, prioriteedid. Töö organiseerimine. (Anu Virovere) Ehitusettevõtete strateegilised valikud laienemiseks majanduse langusfaasis (Kristjan Mitt, Mihkel Nurm)

17.11

Turunduse põhimõtted ehitusettevõtetes. Turg, konkurents turul. Kuidas püsida konkurentsis. Hinna kujunemine. (Rein Riisalu)

24.11

Strateegia elluviimine, mõõtmine ja muutmine (Egert Valmra)

 

I moodul: Ehitusõiguse alused ja ehitusturu ülevaade (18 ak tundi)

Ülevaade Eesti ehitussektorist. Eesti ehitusturu analüüs. (Roode Liias) 4 ak t

Mis on innovatsioon ehituses?  (Roode Liias) 2 ak t

Ehitust reguleerivad olulisemad õigusaktid (ehitusseadus jt.)  Ehitusel kasutatavad lepinguliigid. Lepingu tingimuste määratlemine (Margus Kingisepp) 6 ak t
Ehituslepingute tingimuste erisused riigihangete korral. Probleemid praktikas ehituslepingute kohaldamisel. Töövõtja riskide maandamise võimalused ehituslepingus keerulises majandus-situatsioonis (Margus Kingisepp) 6 ak t

20 TÄIENDÕPPE PUNKTI

 

II moodul: Arvestus ja investeeringud ehituses (18 ak tundi)

Eelarvestamine ehitusfirmas (Sulev Luiga) 6ak t

Kulud ja kulude arvestus ehituses. Kulude-tulude analüüs (Sulev Luiga) 6 ak t

Rahavood (Sulev Luiga) 2 ak t

Kinnisvara-investeeringud (Ene Kolbre) 4 ak t

16 TÄIENDÕPPE PUNKTI

 

III moodul: Organisatsiooni juhtimine (24 ak tundi)

Juhtimise üldised põhimõtted, juhtimisstiilid. Eestvedamine. Otsustusprotsess (Egert Valmra) 6 ak t

Ehitusettevõtete strateegilised valikud laienemiseks majanduse langusfaasis (Kristjan Mitt, Mihkel Nurm) 2 ak t

Juhi aja planeerimine ja juhtimine, prioriteedid. Töö organiseerimine. (Anu Virovere) 4 ak t

Turunduse põhimõtted ehitusettevõtetes. Turg, konkurents turul. Kuidas püsida konkurentsis. Hinna kujunemine. (Rein Riisalu) 6 ak t

Strateegia elluviimine, mõõtmine ja muutmine (Egert Valmra) 6 ak t

15 TÄIENDÕPPE PUNKTI

 

KOKKU: 60 akadeemilist tundi

 

Registreeruda on võimalik ka üksikmoodulitesse!

I moodul: Ehitusturu ülevaade ja ehitusõiguse alused 22.sept-06.okt (hind 1310 krooni + km)

II moodul: Arvestus ja investeeringud ehituses 13.-27. okt (hind 1310 krooni + km)

III moodul: Organisatsiooni juhtimine 03.-24.nov (hind 1748 krooni + km)


 

Täiendav info:

·          TTÜ – Alissa Vassilkova, tel 620 39 43 alissa@majanduskoolituskeskus@ee

·          EEEL  – Brit Peterson, projektijuht, tel. 687 04 35 Brit@eeel.ee

·          EAS – Riina Arvisto, ettevõtluskonsultant tel 627 94 51  riina.arvisto@eas.ee