Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Edukas majandamine ehitusvaldkonnas

Vähse huvi tõttu mai-juun 2009, toimub koolitus ok-nov 2009.
 
Eesti Ehitusettevõtjate Liit, TTÜ Majanduskoolituskeskus  ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus kutsuvad Teie ettevõtte keskastmejuhte osalema kümnepäevases koolitusprogrammis.
 
Koolitus algab juba 26.mail!
 
Koolitus viiakse läbi perioodil 26.mai-18.juuni. Koolitus toimub Tallinnas, TTÜ peamajas, Ehitajate tee 5 kõikidel koolituspäevadel kell 9.00-14.30.
 
Registreerimine koolitusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt 25.05.2009 kirjalikult EEEL meilile eeel@eeel.ee.
 
Koolitusprojekti finantseerib 70% ulatuses Euroopa Sotsiaalfond, mistõttu 10-päevase koolitusprogrammi maksumus ühele osalejale on vaid 4 369 krooni + km (5 155 krooni koos käibemaksuga). Koolituse maksumus toetusvahendeid kaasamata oleks  14 564 krooni + km / osaleja kohta. Erialaliidu omaosalus on 30% projekti kogumaksumusest ja summa tasa-arveldatakse koolitusest osavõtjate osavõtutasudega. Toitlustuse ja sõiduga seotud kulud jäävad osaleja enda kanda. Registreeruda on võimalik ka üksikmoodulitesse!
 
Koolitus koosneb kolmest moodulist:
 
I moodul: Ehitusturu ülevaade ja ehitusõiguse alused
 
26.05 – Ülevaade Eesti ehitussektorist. Eesti ehitusturu analüüs. Mis on innovatsioon ehituses?  (Roode Liias)
29.05 - Ehitust reguleerivad olulisemad õigusaktid (ehitusseadus jt.)  Ehitusel kasutatavad lepinguliigid. Lepingu tingimuste määratlemine (Margus Kingisepp)
05.06 - Ehituslepingute tingimuste erisused riigihangete korral. Probleemid praktikas ehituslepingute kohaldamisel. Töövõtja riskide maandamise võimalused ehituslepingus keerulises majandus-situatsioonis (Margus Kingisepp)
Mooduli maksumus: 1 310 krooni + km (1 545,80 krooni koos käibemaksuga)
 
II moodul: Arvestus ja investeeringud ehituses
 
27.05 - Eelarvestamine ehitusfirmas (Sulev Luiga)
02.06 - Kulud ja kulude arvestus ehituses. Kulude-tulude analüüs (Sulev Luiga)
04.06 - Rahavood (Sulev Luiga). Kinnisvara-investeeringud (Ene Kolbre)
Mooduli maksumus: 1 310 krooni + km (1 545,80 krooni koos käibemaksuga)
 
III moodul: Organisatsiooni juhtimine
 
09.06 - Juhtimise üldised põhimõtted, juhtimisstiilid. Eestvedamine. Otsustusprotsess (Egert Valmra)
12.06 - Ehitusettevõtete strateegilised valikud laienemiseks majanduse langusfaasis (Kristjan Mitt, Mihkel Nurm). Juhi aja planeerimine ja juhtimine, prioriteedid. Töö organiseerimine. (Anu Virovere)
16.06 - Turunduse põhimõtted ehitusettevõtetes. Turg, konkurents turul. Kuidas püsida konkurentsis. Hinna kujunemine. (Rein Riisalu)
18.06 - Strateegia elluviimine, mõõtmine ja muutmine (Egert Valmra)
Mooduli maksumus: 1 748 krooni + km (2 062,40 krooni koos käibemaksuga)
 
NB!
Lisaväärtus: Antud koolituse läbimisel väjastab TTÜ tunnistuse, millel on märgitud ka täiendõppe punktid (Eesti Ehitusinseneride Liidult). Esimene moodul annab 20 TP, teine 16 ja kolmas 15 täiendõppe punkti. Kogu koolituse läbides omandate 51 täiendõppe punkti!

Täiendav info:
·          TTÜ – Alissa Vassilkova, tel 620 39 43 alissa@majanduskoolituskeskus@ee
·          EEEL  – Brit Peterson, projektijuht, tel. 687 04 35 Brit@eeel.ee
·          EAS – Riina Arvisto, ettevõtluskonsultant tel 627 94 51  riina.arvisto@eas.ee