Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Konkurss „Aasta Ehitaja 2009“

Konkursi tingimused


1. Eesti Ehitusettevõtjate Liit (EEEL) kuulutab välja konkursi „Aasta Ehitaja 2009“. Konkursi eesmärgiks on selgitada välja ehitusjuht, kelle tööle on andnud oma tunnustuse tema juhitud objekti tellija, samuti arhitekt, projekteerija või ehitusjärelvalve teostaja. Konkursi eesmärk on propageerida ehitaja ametit ja tunnustada oma ala parimaid.
2. Konkursi korraldab EEEL, kes kehtestab konkursi reeglistiku, nimetab žürii koosseisu, korraldab žürii tegevtöö ja kuulutab konkursi tulemused välja Liidu aastalõpukoosolekul detsembris 2009.
3. Konkursi nominente võivad esitada nii EEELi kuuluvad kui ka Liitu mitte kuuluvad ettevõtted ja ehitusobjektide tellijad.
4. Nominendiks kvalifitseerub ehitusjuht, kellel on erialane kõrgharidus ja vähemalt viie-aastane projektijuhtimiskogemus.
5. „Aasta Ehitaja 2009“ tiitlile võib esitada projektijuhte, kelle juhitud objekt on valminud ajavahemikul 2008 – 1. september 2009.
6. „Aasta Ehitaja 2009“ tiitlile võib esitada nii pea- kui alltöövõtu projektijuhte.
7. EEEL kuulutab konkursi avalikult välja märtsis 2009.
8. Nominente saab esitada kuni 15. oktoobrini 2009.vastavalt juurde lisatud ankeedile.
9. Täidetud ankeedid tuleb saata kas kirjalikult aadressil Kiriku 6, 10130 Tallinn või e-posti aadressil eeel@eeel.ee.
10. Žürii koguneb eelvaliku tegemiseks novembris 2009. Välja valitakse viis nominenti, kelle juhitud objekte külastatakse.
11. Žürii annab välja peapreemia „Aasta Ehitaja 2009“.
12. Žürii võib anda välja kuni kaks eripreemiat.
13. Konkurss on avalik.