Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Koolitus: “Ettevõtte saneerimine”

1. aprillil kell 10.00 – 15.30 hotellis Euroopa, Paadi 5, Tallinn.

01. aprilli koolitus:
10.00 – 11.30, Adrias Palmits
Advokaadibüroo Glimstedt Straus & Partners.
- Saneerimisseadus ja selle rakendusala;
- Saneerimisabinõude rakendamine maksuhalduri nõuete korral saneerimismenetluses;
- Ülevaade saneerimismenetlusest üldiselt;
- Saneerimisabinõude rakendamine saneerimismenetluses;
- Maksuhalduri kui tihtipeale olulise nõudega võlausaldaja nõuded;
- Nõuete suhtes saneerimisabinõude rakendamine saneerimismenetluses;
- Saneerimismenetluse algatamine ja selle tagajärjed;
- Saneerimisabinõud;
- Saneerimiseks vajalikud dokumendid;
- Kuhu ja millal pöörduda saneerimise algatamisel.
11.45 – 13.15, Mart Jesse – juhtimis- ja saneerimiskonsultant.
1. Juhiseid ettevõtjale, kelle enda majandustegevust ootab tõenäone maksejõuetus.
- millal otsustada saneerimismenetluse, millal pankrotimenetluse kasuks;
- milline on hea saneerimisavaldus;
- keda valida saneerimisnõustajaks;
- kuidas suhelda võlausaldajatega menetluse eel ja ajal;
- milline on hea saneerimiskava;
- muudatuste juhtimise üldpõhimõtted, milliseid tasub saneerimise ettevalmistamise ja hilisema menetluse ajal silmas pidada.
2. Olukord, kui äriühingu võlgniku suhtes on alustatud saneerimismenetlust.
- riskid;
- käitumine saneerimiskava koostamise ajal;
- keda valida esindajaks suhtes võlgnikuga;
- mida silmas pidada saneerimiskava analüüsides;
- kui kaugele kompromissidega minna.
14.00 – 15.30, Jari Kukkonen – Vitalonga OÜ Juhtimiskonsultant.
1. Eesti hetke olukorra võrdlusi Soome eelmise suure lamaga, s.h. mis toimus kinnisvarturul.
2. Majandussurutise paradigmad vs. edukuse paradigmad.
3. Efektiivsuse juhtimine majanduslanguse perioodil (koos konkreetsete näpunäidetega)
- visiooni tähtsus;
- spetsiifiline majanduslanguse strateegia;
- personali juhtimine;
- ressursside juhtimine;
- partnerluste juhtimine;
- protsesside tõhustamine s.h. LEAN lähenemine, mis keskendub raiskamise kõrvaldamisele

Osalemine EEEL-i liikmetele TASUTA (esimesed 40 osalejat, alates 41, osalejast 220.- +km)
Osalemine mitte EEEL-i liikmetele 300.- +km

Registreerimine: brit@eeel.ee