Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Kuulutus: Lõuna Läänemaa ehitusinspektor

Läänemaa Omavalitsuste Liit otsib oma meeskonda Lõuna-Läänemaad (Hanila, Lihula, Kullamaa ja Martna) teenindavat KOV ehitusjärelevalveinspektorit (inseneri) , kellelt eeldatakse:

- ehitusalast kõrgharidust( vähemalt bakalaureuse tase)
- vähemalt 3 aastast praktilist ehitusalast juhtimis- või projekteerimiskogemust viimase 10 .a jooksul ;
- planeerimis-, ehitus-, haldusmenetlusseaduse ning keskkonnaõiguse head tundmist;
- head arvuti tundmise ja kasutamise oskust.
- ehitus-ja planeerimisprojektide lugemisoskust
- vähemalt B kategooria juhiluba

Töö ametijuhendi alusel tulenevalt Ehitusseadusest ja töögraafikule KOV ides:
- projekteerimistingimuste koostamine omavalitsustes;
- ehitusprojektide nõuetele vastavuse hindamine ehituslubade väljastamiseks;
- ehituste nõuetele vastavuse kontrolli korraldamine kasutuslubade väljastamiseks;
- õigusaktidest tulenev ehitusalane nõustamine
- ettekirjutuste tegemine isikutele omavoliliste ehitiste ehitamisel .

Eelistuseks on :
- piirkonna tundmine;
- elukoht Lõuna-Läänemaal või selle lähistel;

Töö täpsustamine läbirääkimiste käigus.

Soovijatel saata kirjalik avaldus koos CV ja haridust tõendava dokumendi koopiaga Läänemaa Omavalitsuste Liidu büroosse, aadressil Tehnika põik 2, 90505 Uuemõisa, Ridala vald .

Info tel. 5010507-Vello Haaviste, 5270656-Kalev Sepp.

Tööle asumise aeg 2009 II pool