Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Kutse andmise ja taastõendamise tasu

Kutse andmise ja taastõendamise tasud on järgmised:

- esmakordse kutse andmise tasu – 271,2 eurot (koos käibemaksuga)

- kutse taastõendamise tasu – 166,8 eurot (koos käibemaksuga)

Alates 20.10.2014. väljastatakse igale tegevuse alaliigile eraldi kutsetunnistus. Kui tegevusalade alaliike on rohkem, kui üks, tuleb tasuda ülejäänud alaliikide kutsetunnistuste eest a´12.- eurot iga kutsetunnistuse eest.

Kui taastõendamisel on varem väljastatud kutsetunnistuse kehtivusest möödunud üle ühe aasta, menetletakse taotlust kui esmakordset ja tuleb tasuda taastõendamisel 271,2 eurot.