Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Edukas majandamine ehituses

TTÜ Majanduskoolituskeskus, Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
kutsuvad Teie ettevõtte keskastmejuhte osalema kümnepäevases koolitusprogrammis

 

Austatud ehitusettevõtte juht!


TTÜ Majanduskoolituskeskus, Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus
kutsuvad Teie ettevõtte keskastmejuhte osalema kümnepäevases koolitusprogrammis


                                    Edukas majandamine ehituses


Koolituse eesmärk on anda ehitusvaldkonnas tegutsevatele ja ehitusalast kutse- või kõrgharidust
omavatele juhtidele tööks vajalikke teadmisi ja oskusi ehitusprotsesside efektiivsemaks juhtimiseks
ebasoodsates majandustingimustes.


Koolituse määratud sihtgrupiks
on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liikmeks olevate ettevõtete ja
teiste ehitusettevõtete keskastmejuhid (muuhulgas projektijuhid, objektijuhid ja insenerid)

Koolituse teemad:
1.moodul - Üldine majanduslik olukord ja selle mõjud ehitussektorile 
    • Riigi majanduse toimemehhanismid ja globaalsed arengusuunad (A. Arrak) 
    • Ehitusturu ülevaade. Mis on innovatsioon ehituses? (R. Liias) 
    • Ehitusettevõtete strateegilised laienemise valikud majanduse langusfaasis (M. Nurm, K. Mitt)
2.moodul - Turundus ja kommunikatsioon ehitussektoris 
    • Turunduse põhimõtted ehitusettevõttes .Turg, konkurents turul. Hinna kujunemine. (R. Riisalu) 
    • Suhtlemispsühholoogia. Väljendusõpetus. Läbirääkimised, enesekehtestamine. Vaidluste lahendamine. (A. Virovere)
3.moodul - Ehitusarvestus 
    • Eelarvestamine ehitusfirmas. Kulud ja kulude arvestus ehituses. Kulude-tulude analüüs. (S. Luiga) 
    • Kinnisvarainvesteeringud (E. Kolbre) 
    • Rahavood (R. Liias)
4.moodul - Organisatsiooni juhtimine 
    • Juhtimise üldised põhimõtted, juhtimisstiilid. Eestvedamine. Otsustusprotsess. Strateegia elluviimine, mõõtmine ja muutmine. Muudatuste juhtimine (E. Valmra) 
    • Juhi aja planeerimine ja juhtimine, proiriteedid. Töö organiseerimine. (M. Teichmann) 
    • Kvaliteedi juhtimine (T. Tammaru) 
    • Meeskonnatöö. Motiveerimine Inimene organisatsioonis. Organisatsiooni kultuur Ehitusettevõtetes. (T. Elenurm)
5.moodul - Ehitusõigus 
    • Ehitust reguleerivad olulisemad õigusaktid (ehitusseadus jt.) Ehitusel kasutatavad lepinguliigid. Lepingu tingimuste määratlemine Lepingu tingimuste määratlemine. Ehituslepingute tingimuste erisused riigihangete korral. Probleemid praktikas ehituslepingute kohaldamisel (M. Kingisepp)

Koolituse läbiviijad on oma ala professionaalid ja kõrgel tasemel koolitajad, kes on nii TTÜ kui
ka teiste ülikoolide professorid ja lektorid. Samuti osalevad programmis praktikud
ehitusettevõtetest. Täpsem info lektorite kohta Majanduskoolituskeskuse kodulehel.


Koolitusprogramm viiakse läbi perioodil 10.oktoober kuni 29.november,
esimesel ja viimasel
koolituskorral toimub koolitus kahel järjestikusel päeval: reedel ja laupäeval. Kõikidel ülejäänud
kordadel toimub koolitus reedeti. Koolituse toimumise kuupäevad: 10, 11, 17, 24, 31 oktoober ja 7,
14, 21, 28 ja 29 november. Täpne tunniplaan ja ajakava saadetakse osalejatele eraldi.


Koolitus toimub  Kopli 101, ruum 223 (TTÜ Majandusteaduskond)
kõikidel
koolituspäevadel kell 10.00 – 17.15.


Kuna koolitust rahastab Euroopa Liit, siis on see kõikidele osalejatele tasuta!
Toitlustuse ja sõiduga seotud kulud jäävad osaleja enda kanda.

Registreerimine koolitusele EEEL-is meilile eeel@eeel.ee esimesel võimalusel, kuid hiljemalt
neljapäeva, 9.oktoobri k.a tööpäeva lõpuks

Täiendav info: 
    • TTÜ – Alissa Vassilkova, tel 620 39 43 alissa@majanduskoolituskeskus@ee 
    • EEEL – Brit Peterson, projektijuht, tel. 687 04 35 Brit@eeel.ee 
    • EAS – Riina Arvisto, ettevõtluskonsultant tel 627 94 51 riina.arvisto@eas.ee