Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Ehituse juhtimise täiendkoolitus

Addenda OÜ, Eesti Ehitusettevõtjate Liit ja EAS kutsuvad Teid osalema viiepäevasel koolitusel:

Ehituse juhtimise täienduskoolitus 2

Koolituse eesmärk on parandada ehituse projektijuhtide kutsealaseid teadmisi ja oskusi. Koolituse
tulemusena on osalejad omandanud üldteadmised projektijuhtimisest ja ajaplaneerimise
põhimõtted, meetodid ja tehnikad, mõistavad kommmunikatsiooni olemust ja tähtsust,
teadvustavad ehitusjärelvalve nõudeid ja on kursis muudatustega ehitust reguleerivates
õigusaktides.


Koolituse määratud sihtgrupiks on Eesti Ehitusettevõtjate Liidu liikmeks olevate ettevõtete ja
teiste ehitusettevõtete projektijuhid.


Koolituse aja- ja teemakava:
Koolitus toimub Tallinnas kõikidel koolituspäevadel kell 10.00 ? 17.15 alljärgnevalt:


15. mai 2008 WTC konverentsikeskus, Narva mnt 11D
Seadusandlus (lektor Dr iur Margus Kingisepp) 
    o Lepinguid reguleerivad õigusaktid, ehituses kasutatavate lepingute liigid 
    o Muudatused ehitust reguleerivates õigusaktides


21. mai 2008 Eesti Rahvusraamatukogu väike konverentsisaal, Tõnismägi 2
Projekti üldjuhtimine (lektor Enn Tammaru) 
    o Projekti ajajuhtimine 
    o Projekti kulujuhtimine 
    o Projekti kvaliteedijuhtimine. 
    o Projekti riskide juhtimine ja analüüs


28. mai 2008 WTC konverentsikeskus, Narva mnt 11D
Aja planeerimine projektijuhtimises (lektor Enn Tammaru) 
    o Tööde ja tööjaotuse planeerimine 
    o Pikemaajaline planeerimine ja riskid 
    o Lühiajalise planeerimise meetodid ja -tehnikad 
    o Projekti analüüs, kokkuvõtted ja hinnangud


04. juuni WTC konverentsikeskus, Narva mnt 11D
Ehitusjärelevalve (lektor Teet Sepaste) 
    o Omanikujärelvalve kord 
    o Ehitiste ehitamise tehnilistele dokumentidele esitatavad nõuded 
    o Ehitusprojektile ehitusloa taotlemisel esitatavad nõuded

13. juuni 2008 WTC konverentsikeskus, Narva mnt 11D,
Kommunikatsioon ja koostöö (lektor Priit Põiklik) 
    o Info jagamine ja vastuvõtmine 
    o Kommunikatsiooni viisid. Kommunikatsioon üksuste vahel ja koostööpartneritega 
    o Inimeste kaasamise taktikad, projektijuhi roll

Lektorite tutvustus


Margus Kingisepp on doktorikraadiga õigusteaduste õppejõud Õigusteatuste Instituudis, omab
praktilist kogemust töötades Tallinna Botaanikaias ja tehes koostööd erinevate juriidilist nõu
vajavate organisatsioonidega. Eriti suurt kogemust omab Margus Kingisepp võlaõiguse
rakendamisel ja lepingute sõlmimisel.

Teet Sepaste on majanduse magistrikraadiga suure praktilise kogemusega ekspert, kes töötab
Ehitusekspertiisibüroo OÜ juhatajana alates 1994 aastast. Teet Sepaste on oma kogemusi ja
teadmisi jagamas erinevates õppeastutuses st Tallinna Tehnikaülikoolis, Addenda OÜs jt.

Enn Tammaru on praktik ja läbinud kõik projektijuhtimise etapid, olnud mitmete tuntud
ehitusobjektide eest vastutav peatöövõtja. Lektorikogemus on alates 1995 aastast, peamiselt õpetab
ta tudengeid Tallinna Tehnikakõrgkoolis ja teeb koostööd teiste täienduskoolituste firmadega, kes
õpetavad ehituse projektijuhte.

Priit Põiklikul on magistrikraad avalikes suhetes, ta on töötanud erinevates tuntud firmades
avalike suhete juhina, lisaks ka Eesti valitsuse juures. Priit Põiklik omab 15 aastast
koolituskogemust ja pädev lektor koolitama ehituse projektijuhte.

Kuna koolitust rahastab Euroopa Liit, siis on see kõikidele osalejatele tasuta.
Toitlustuse ja sõiduga seotud kulud jäävad osaleja enda kanda.

Registreerimine koolitusele esimesel võimalusel, kuid hiljemalt nädal enne koolituse algust
kirjalikult EEELis meilile eeel@eeel.ee.

Täiendav info: 
    o Addenda OÜ - Virve Roosimägi, juhatuse liige, tel 51 41 296 virve.roosimagi@addenda.ee 
    o EEEL ? Brit Peterson, projektijuht, tel. 687 04 35 Brit@eeel.ee 
    o EAS ? Riina Arvisto, ettevõtluskonsultant tel 627 94 51 riina.arvisto@eas.