Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Ehitusjuht III taotlemine 5 aastaks

I NÕUDED TAOTLEJALE

1. Nõutav on ehitusjuht III esmakordse kutsetunnistuse olemasolu ja kutsekomisjoni poolt tunnustatud erialase täiendkoolituse läbimine.
Ehitusjuht III kutsetunnistuse pikendamiseks tuleb läbida täienduskoolitus 32 akadeemilise tunni ulatuses vastavalt lisatud õppekavale Ehitusjuht III õppekava - 32tundi


Ehitusjuht III täiendkoolituse sessioonide ajakava

I sessioon 14.- 15. märts 2014

II sessioon 21.-22. märts 2014Ehitusjuht III täiendkoolituse tasu

Täiendkoolituse maksumus on 275  .

Kursuselt osavõtt toimub eelregistreerimise alusel.


NB! Täida registreerimisleht


Kuna ühes grupis osalejate arv on piiratud, siis palume täpsustada (vt. registreerimisleht):
1. osavõtjate nimed,
2. kellele esitada arve (arve väljastab Tallinna Tehnikakõrgkool),


Vaata:
Ehitusjuht III õppekava - 32tundi


II VAJALIKUD DOKUMENDID

a) vormikohane avaldus
b) vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus viimase kolme aasta kohta, millele võidakse täiendavalt nõuda tööandja(te) iseloomustust;
c)Täiendkoolituse läbimist tõendav dokument
d) kutseomistamistasu 166.80  € (koos k/m-ga ) maksmist tõendav dokument. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu arveldusarve Swedbank: 221006102862

III KUTSEKVALIFIKATSIOONI TAOTLEMINE, TAOTLUSTE LÄBIVAATAMINE JA KUTSE OMISTAMINE


1. Ehitusjuht III kutse pikendamine 5 aastaks tõendamine toimub dokumentide alusel.
2. Eesti Ehitusettevõtjate Liidu (EEEL) kutsekomisjon koguneb ehitusjuht III kutsekvalifikatsiooni omistamiseks reeglina 1 kord kuus ja annab eelnevalt EEEL-i veebilehel teada kutsekomisjoni aja.
3. Taotleja esitab avalduse ja vajalikud dokumendid EEEL-i aadressil Pärnu mnt 141 Tallinn 11314 vähemalt 5 tööpäeva enne kutsekomisjoni toimumise aega
4. Kutsekomisjon vaatab avaldused ja vajalikud dokumendid läbi 30 päeva jooksul.
5. Kutsekomisjoni otsused võivad olla järgmised:
a) taotlejale omistatakse kutsekvalifikatsioon 5 aastaks esitatud dokumentide alusel;
b) taotlejale ei omistata kutsekvalifikatsiooni 5 aastaks esitatud dokumentide alusel;
6. Kutsekomisjoni otsusest kutsekvalifikatsiooni omistamise või mitteomistamise kohta teavitatakse taotlejat hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul pärast otsuse langetamist. Koos kutsekomisjoni otsusega teatab EEEL taotlejale ka kutsetunnistus väljastamise aja ja koha.
7. Kutseomistamistasu üldjuhul ei tagastata

IV KUTSETUNNISTUSE KEHTIVUS

1. Pikendatud ehitusjuht III kutsetunnistus kehtib 5 aastat.
2. Ehitusjuht III kutsetunnistuse pikendamisel on nõutav töötamine ehitusjuhina viimase kolme aasta jooksul ning dokumenteeritud juhtimis- ja erialane enesetäiendamine.