Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Ehitusettevõtjate äriplaan 2013

6. detsembril toimub Eesti Ehitusettevõtjate Liidu ja Ehitusuudised.ee koostöökonverents „Ehitusettevõtjate äriplaan 2013“.

„Ehitussektoris on ette näha mahtude langemist!“ Nii on kommenteerinud lähitulevikku mitmed ehituses tegutsevad ettevõtjad ning riik. Osalt põhjendatakse seda toetusrahade lõppemisega, mis on oma eelarveperioodil praeguseks hetkeks lõppemas või juba lõppenud. Kuid kas pole eurorahad meid liialt hellitanud ning muutnud laisemaks nii riiki kui ka ettevõtjaid ning pärssinud mõtlema teistele lahendustele?

Ehitusuudised.ee ja Eesti Ehitusettevõtjate Liit on selle aasta konverentsi „Ehitusettevõtjate äriplaan 2013“ pööranud tähelepanu mitte niivõrd konkreetsete ehitusettevõtjate äriplaanidele, vaid teguritele, mis avaldavad mõju ettevõtjate äriplaanidele ning –mudelitele.

Energiatõhusus, tööjõuturu väljavaated, professionaalne ettevalmistus ehituseks, europrojektide võlu ja valu, õiglane vastutus, riskid ning ehitusturu väljavaated on märksõnad ja küsimused, mis on esile kerkinud sellel aastal ning mida arvestatakse eesseisvate tegevuste plaanimisel ning millest ka konverentsil juttu tuleb.

Selle aasta konverentsil saavad sõna erinevad ehitussektorit mõjutavate valdkondade eksperdid, juhid ning loomulikult ka ehitusettevõtjad ise.

Konverentsil saavad sõna:

Targo Kalamees
Tallinna Tehnikaülikool professor
Energiatõhusus - sõnakõlks või tõsine ehitussuund?

Tänavu on hoogustunud sõnavõtud ja arutelud energiatõhusast ehitusest. On palju pooldajaid ja oponente. Osad peavad energiatõhusat ehitust uueks mööduvaks trendiliikumiseks, teised peavad seda tõsiseks äri ja sealhulgas ka ehitussuunaks. Targo on tegelenud energiatõhusa ehituse temaatikaga ning tema üheks ülesandeks on välja töötada ka tehnilised spetsifikatsioonid hoonetele mille järgi tuleb ehitussektoril alates aastast 2020 ehitama, mis tuleneb eurodirektiivide nõuetest. Kas selles valguses on energiatõhus ehitus sõnakõlks või tõsine ehitussuund, saab kuulda konverentsil.

 

Rainer Kattel
Tallinna Tehnikaülikooli professor
Ehitussektori tööjõu lähituleviku väljavaated

Hiljuti selgus uuringutest, et platsil töötavatest ehitustöölistest on erialane haridus puudu ligi pooltel. Kuid mida toob tulevik? Missugust tööjõudu on meil oodata lähitulevikus koolipingist ja millist mõju avaldab üldine demograafia? Kas tõesti tuleb võtta otsus ning hakata sisse tooma võõrtööjõudu ning keskenduda Eesti enda tööjõu puhul enam nendele tegevustele, mis loovad rohem väärtust.  Rainer Kattel, kes on tegelenud tööjõuküsimustega ning olnud osaline mitmete Euroopa riikide teadus-, poliitika- ja rahastamisuuringute sh, sealhulgas Innovatsioonipoliitika komisjoni juht, räägib mida peaksid ehitusettevõtjad juba praegu arvestama, et kavandada jätkusuutlik äri ning sektori arendamine.

 

Tiit Roben
Merko Ehitus Eesti AS juhatuse esimees
Professionaalne ettevalmistus ehituseks – kas mission impossible?

Ehitusobjekti ennetähtaegne valmimine on pigem erand kui reegel. Tähtaegade ületamine on tihti seotud erinevate vaidluste ning muutustega. Et ennetähtaegne valmimine tundub võimatu missioonina, siis kuidas saab seda praktikat muuta? Edu taga on professionaalne ettevalmistus, koostöö ning ehitustegevuse põhjalik plaanimine. Siit ka küsimus, professionaalne ettevalmistus ehituseks - kas tõesti mission immpossible? 

 

Ivar Sikk
Rahandusministeeriumi eelarvepoliitika asekantsler
Europrojektide võlu, valu ja õppetunnid

Rahandusministeerium on rollis mis hõlmab nii riigihankeid kui ka euroopa rahasid. Kui europrojektides esineb vigu, mis põhjustavad rahalisi kahjusid, võtab ministeerium vastutuse reageerida ning paraku ka vastutuse kirjutada kahjud  eelarveridadesse. Järgmine aasta saab mööda Euroopa Liidu rahade perioood, mis on kestnud alates aastast 2007. Uus periood algab meil 2014. aastas ja ettevõtted tunnevad suur huvi selle vastu, et kujundada oma äriplaane. Mida õpetas riigile möödunud perioodi kogemus, millised olid ja on eurorahadega seotud võlud ja valud?  

 

Veiko Kaufmann
Keskkonnainvesteeringute Keskuse juhatuse esimees
Europrojektid – kas ja kellele jätkusuutlik ärimudel?

Veiko Kaufmann on Eestis üks väheseid juhte ja inimesi, kes on näinud eurorahadega seotud projektide "mündi" mõlemat poolt. Ta on olnud pikka aega ettevõtte juht ning olnud tööde teostaja rollis ning pidanud hakkama saama riigi- ja eurorahasid jagavate institutsioonidega. Sellest aastast alates tegi Veiko kannapöörde ning läks juhtima asutust, mis tegeleb eurorahade jagamisega. Millisena näeb välja siis tegelikkus ja kas kõik konfliktid on alati põhjendatud, kuidas eurorahad mõjutavad äriplaane ja -mudeleid ning mida vajab turg, toob Veiko välja ettekandes. 

 

Arne Ots
Advokaadibüroo Raidla Leijns & Norcus parter
Eesti Advokatuuri liige
Õiglane vastutus hangetel – kes võidab, kes kaotab?

Eelmise aasta ehitusettevõtjate äriplaanil tõid ettevõtjad välja probleemi, et lepingud on tasakaalust väljas. Riigipoolne tellija vastus oli, et ettevõtjad peaksid ise peeglisse vaatama. Lepingutega seotud vastutuse teema  on sel aastal üha olulisemaks kerkinud ning ehitusettevõtjad on asunud tegutsema selle nimel, et lepingud tasakaalu saada. Mis tähendab siis võrdne tasakaal ning mida saavad mõlemad osapooled selle nimel teha?

 

Millised on mõtted ja ehitussektori tuleviku väljavaated, arvestades praeguseid tingimusi, kui palju oleme "raamidest" mõjutatud ning millised on võimalused raame suurendada või nendest välja vaadata, saavad sõna Eesti juhtivad ning mõjukamad ehitusettevõtjad, eesotsas oma juhtidega:

Tiit Kuuli
Oma Ehitaja AS
Nõukogu esimees

Jaano Vink
Nordecon AS
Juhatuse esimees 

Jaanus Otsa
Astlanda Ehitus OÜ

Tiit Roben
Merko Ehitus Eesti AS
Juhatuse esimees
Juhatuse esimees