Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Valmis BuildEsti aruanne ehitushariduse ja ehitustööjõu kohta Eestis

Projekti BuildEst raames valmis aruanne teemal "Ehitusharidus ja ehitustööjõud Eestis" ning selle eesmärgiks on anda ülevaade Eesti ehitussektori kujunemisest ja hetkeseisust, õiguslikust ja poliitilisest taustast, haridussüsteemist ning kirjeldada tööjõu koolitus- ja kvalifikatsioonivajadusi.

Projekti koordinaator

Sihtasutus KredEx

Projekti partnerid

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Sihtasutus INNOVE

Tallinna Tehnikaülikool