Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Koolitus: Ehituse info modelleerimine

 

 

Koolituse valdkond Ehitus
Sihtrühm Ehitusettevõtete ehitusdirektorid, projektijuhid, objektijuhid ning objektiinsenerid
Eeldus Eeldusena on arvutikasutusoskused tasemel AO1, A02, A07
Koolituse õpiväljundid Koolituse läbinu:

- oskab defineerida BIM terminoloogiat

- oskab selgitada BIMi kasutamise eeliseid

- oskab algtasemel kasutada programmi Synchro

- oskab algtasemel kasutada programmi Tekla BIMsight
Õppevorm Auditoorne ja videoloeng
Kursuse sisu kirjeldus Kursusel antakse ülevaade BIM põhimõtetest, samuti töökorraldusest ja BIMi kasutuvõimalustest. Tehakse võrdlus traditsiooniliste töövõtete ja BIMi vahel. Näitena tehakse koolitusel läbi projekt, mis iseloomustab koostööd kasutades BIM programme. Koolituse teisel päeval läbitakse algõpe ehitusjuhtimise tarkvaras Synchro ning mudelite vaatamise tarkvaras Tekla BIMsight.
Kursuse maht: EAP/TAP/h 16 akadeemilist tundi , 10TP
Kursuse hind 135 EUR
Juhtivõppejõud: Lektorid Aivars Alt, Siim Saidla, Ergo Pikas, Oliver Raik
Koolituse toimumise aeg ja koht

Ruum B301 või B302
15.-16.11.2012

 

    Info ja registreerumine