Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Ehitustööliste kutseeksam

Ehitustööliste kutseeksamid

Ehitustööliste kutseeksamit on võimalik sooritada järgmistel kutsekvalifikatsioonidel:

 

Betoonkonstruktsioonide ehitaja, tase 4

 

Ehitusplekksepp, tase 3

Ehitusplekksepp, tase 4

Ehituspuusepp, tase 4

Krohvija, tase 4

Kütte- ja jahutussüsteemide lukksepp, tase 4

Lamekatusekatja, tase 3

Lamekatusekatja, tase 4

Maaler, tase 4

Monteerija, tase 4

Müürsepp, tase 4

Plaatija, tase 4

Põrandakatja, tase 4

Veevärgilukksepp, tase 4

Ventilatsioonilukksepp, tase 4

 

Kutseeksamile soovijatel tuleb esitada EEEL kutsekomisjonile kirjalik avaldus ja vormikohane tööalase tegevuse kirjeldus (avalduse blanketid)

NB! Oskustöölistele kutse andmise tasu on 271,20 € (koos k/m-ga) ja kutsekooli lõpetajatele 150 € (k/m ei lisandu). Praktilise kutseeksamiga seotud kutseandmise tasu on 260 €,  tööturu taotlejatele lisandub k/m.

Kutseomistamisest vt. lähemalt EEEL

(ehituse valdkonna kutsekvalifikatsioonide tõendamise ja andmise kord, ehitusala kutsestandardid)