Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Ilmus EhitusEST Tartu ehitusmessi erinumber

Reedel ilmus EhitusEST oktoobrikuine number, mis on ka ühtlasi Tartu ehitusmessi erinumbriks.

Tartu ehitusmessi erinumbris  annavad ehitusettevõtjad ja materjalitootjad hinnangu esimesele poolaastale. Õpetaja tööst ja kutseõppest räägib Priit Valge, kes septembrist asus tööle Tallinna Ehituskooli. Probleemloona arutlevad Eesti ehitusliidud, kuidas parandada sisulist koostööd ministeeriumitega. Põneva objektinäidisena on seekord fookuses Narva veepuhastusjaam, käime ära ka Londonis Kings Gross piirkonnas, samuti räägime ristkihtliimpuidu kasutusvõimalustest.

Elektroonilise ajakirjaga saad tutvuda, vajutades SIIA


Head uudistamist!

EhitusEST järgmine number ilmub novembris, seekord on tegu Aasta puitehitise erinumbriga.