Eesti Ehitusettevõtjate Liit

Arhiiv

Ilmus EhitusEST mai number

28.mail ilmus värske EhitusEST. Selles numbris arutleme riigihangete tingimuste üle ja tutvustame kutsepädevuse nõudeid. Samuti kuuleme akustik Linda Madaliku soovitusi ning saame teada, mida arvab Boris Dubovik Eesti muinsuskaitse tugevustest ja nõrkustest. Lisaks sellele tutvustame Aasta ehitusinseneri Jaanus Somelari ja SIME keerulisi ventilatsioonisüsteeme. Nagu traditsiooniks on saanud, siis kirjeldame ka teede-ehituses kasutatavaid uusi lahendusi ning probleemloona arutleme Eesti puitsildade tuleviku üle, seda kurva saatusega Vaida puitsilla näitel.

Elektroonilise ajakirjaga saad tutvuda, vajutades SIIA 

 


Ajakirja trükiversioon saadetakse otsepostiga Eesti Ehitusettevõtjate Liidu,  Eesti Katuse- ja Fassaadimeistrite Liidu, Eesti Projektbüroode Liidu, Eesti Kütte- ja Ventilatsiooniinseneride Ühenduse, Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liidu, Eesti Ehitusmaterjalide Liidu, Eesti Kinnisvarafirmade Liidu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liidu ja Eesti Tööandja Keskliidu liikmetele ja koostööpartneritele, ministeeriumide esindajatele, kohalikele omavalitsustele, konsultatsiooniettevõtetele, arendajatele ning koolitajatele ja õppeasutustele. Head uudistamist!

 

Järgmine EhitusEST number ilmub septembris.